Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 10:25 | 05/06/2024 Lượt xem: 91

Ngày 5/6, UBND tỉnh có quyết định 1344 về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh họa

 

Theo đó, Trưởng ban chỉ đạo là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Thuế. Thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phụ trách lĩnh vực Thuế.

Tổ giúp việc thường trực do đại diện Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh làm tổ trưởng. Thành viên là Chi cục Trưởng các Chi cục Thuế; Trưởng các phòng và Phó trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn liên quan thuộc sở, ban, ngành.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính về chủ trương, cơ chế, chính sách thúc đẩy việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tổng hợp các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền và quy định, hoặc báo cáo, tham mưu đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, xử lý.

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, địa phương thực hiện kịp thời, nghiêm túc kế hoạch, nội dung triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Chỉ đạo công tác phối hợp giữa Cơ quan Thuế với các Cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan tại địa phương trong việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đảm bảo việc triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.

Chỉ đạo các Chi cục Thuế thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai của Chi cục Thuế để làm đầu mối phối hợp, triển khai, thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo; thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong các lĩnh vực kinh doanh, đảm bảo 100% giao dịch được ghi nhận và xuất đầy đủ hóa đơn điện tử. Phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đã đăng ký nhưng không sử dụng, không sử dụng đầy đủ việc lập hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, vi phạm pháp luật về thuế.

Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo chuyên ngành, đồng thời phối hợp với Cơ quan Thuế để giám sát và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đặc biệt là hành vi mua bán hóa đơn.

Đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Tác giả: QTI

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: