Chi tiết tin

A+ | A | A-

Điện Bàn quyết tâm nâng cao chỉ số DTI năm 2024

Ngày đăng: 10:10 | 04/06/2024 Lượt xem: 48

Ngày 04/6, UBND thị xã Điện Bàn ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) trên địa bàn thị xã năm 2024.

Cổng TTĐT thị xã Điện Bàn là nơi tương tác giữa công dân, doanh nghiệp với chính quyền

 

Mục tiêu là nhằm triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số, cải thiện và nâng cao Chỉ số đánh giá chuyển đổi số năm 2024 nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, ban ngành, địa phương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Phấn đấu Chỉ số DTI của thị xã năm 2024 nằm trong nhóm 08 địa phương dẫn đầu của tỉnh.

Để thực hiện được mục tiêu này, Điện Bàn yêu cầu các cơ quan, ban ngành, địa phương tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể của Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số thị xã Điện Bàn đến năm 2026, định hướng đến năm 2030”; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Hoạt động chính quyền số, Hoạt động kinh tế số, Hoạt động xã hội số.  

Tác giả: QTI

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: