Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thăng Bình phấn đấu 50% số hộ gia đình có thành viên cài đặt app Smart Quảng Nam

Ngày đăng: 15:01 | 03/06/2024 Lượt xem: 52

UBND huyện Thăng Bình ban hành kế hoạch triển khai hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện năm 2024.

Thành viên Tổ CNSCĐ huyện Thăng Bình hướng dẫn công dân cài đặt VNeID

 

Theo đó, mục tiêu là triển khai hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng ở tất cả các thôn, khu phố thuộc 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tùy theo đặc thù, mỗi thôn/khu phố có thể có nhiều hơn 01 Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động để hỗ trợ triển khai nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số đến với người dân.

Huyện Thăng Bình đề ra lộ trình có 100% thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng được tập huấn, hướng dẫn về cách thức triển khai nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số cho với người dân. Phấn đấu 80% số hộ gia đình trong thôn/khu phố được Tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, hướng dẫn triển khai cài đặt các nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số;  50% số hộ gia đình có thành viên cài đặt app công dân số (Smart Quảng Nam); 50% số hộ gia đình có thành viên có tài khoản thanh toán điện tử; 30% số hộ gia đình có thành viên có chữ ký số.

Để thực hiện đạt kết quả này, huyện Thăng Bình để ra giải pháp đó là sẽ tập trung kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng, mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho Tổ công nghệ số cộng đồng, tổ chức hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng sát với thực tiễn nhiệm vụ công tác.

Tác giả: QTI

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: