Chi tiết tin

A+ | A | A-

Nam Giang ứng dụng công nghệ số trong hoạt động lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 14:55 | 27/05/2024 Lượt xem: 58

Ngày 27/5, UBND huyện Nam Giang ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM thông minh năm 2024.

Thực hiện quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, chứng nhận vườn giống, cây đầu dòng, gắn mã quét QR các sản phẩm

 

Thông qua kế hoạch là cơ sở để các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với thực hiện các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh năm 2024.

Tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ về Chương trình chuyển đổi số được giao, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn huyện.

Kế hoạch đặt ra nhiều nội dung để triển khai thực hiện; trong đó tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý, điều hành các cấp, đặc biệt là trong quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn và các lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, môi trường. Tăng cường áp dụng công nghệ số trong công tác quản lý, tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Đẩy mạnh quá trình số hóa, xây dựng bản đồ số nông nghiệp nông thôn, cơ sở dữ liệu đồng bộ, thực hiện quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, chứng nhận vườn giống, cây đầu dòng, gắn mã quét QR các sản phẩm, nhất là các cây trồng bản địa, có giá trị kinh tế cao như Sâm bảy lá, Cây ba kích tím, cây Đẳng sâm và các loại dược liệu khác.

Tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử cho các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn. Ứng dụng trực tuyến, tăng cường trong công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử cho các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM. Hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số đầu tư, phát triển và cung cấp dịch vụ trực tuyến về y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, môi trường nông thôn ở các địa phương.

Xây dựng thí điểm các mô hình xã NTM gắn với lĩnh vực nổi trội ở các địa phương (y tế, giáo dục, văn hóa, an ninh trật tự, môi trường, cải cách hành chính, an ninh trật tự, du lịch nông thôn…). Triển khai thí điểm các mô hình thôn NTM để nhân rộng trên địa bàn huyện gắn với việc thực hiện tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: