Chi tiết tin

A+ | A | A-

Hướng dẫn đồng bộ tài khoản dịch vụ công quốc gia với VNeID

Ngày đăng: 8:46 | 21/03 Lượt xem: 41

Hiện nay, Cổng DVC tỉnh Quảng Nam https://dichvucong.quangnam.gov.vn đang xác thực tài khoản qua Cổng DVC Quốc gia https://dichvucong.gov.vn. Việc sử dụng 01 tài khoản chung trên Cổng DVC Quốc gia và Cổng DVC tỉnh để thuận tiện cho công dân/tổ chức, đồng thời đồng nhất kho dữ liệu giấy tờ, kết quả TTHC được số hóa, tái sử dụng của công dân/tổ chức trên các Cổng dịch vụ công.

Để triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử trên nền CSDL Quốc gia về dân cư cho tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng DVC của tỉnh theo quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ, thực hiện gỡ bỏ tài khoản của tổ chức công dân đã đăng ký trên Cổng DVC Quốc gia (để sử dụng duy nhất tài khoản định danh điện tử), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp về thực hiện đồng bộ tài khoản trên Cổng DVC Quốc gia với tài khoản định danh điện tử.

Sau khi công dân/tổ chức thực hiện liên kết, đồng bộ tài khoản DVC Quốc gia và tài khoản định danh điện tử VneID của Bộ Công An thì có thể đăng nhập vào cổng DVC tỉnh bằng VneID/tài khoản DVC để sử dụng dịch vụ mà không cần phải liên kết lại tài khoản.

 

 

 

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: