Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và công vụ năm 2024

Ngày đăng: 10:10 | 19/03 Lượt xem: 34

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch 1839 về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số (CĐS) và công vụ năm 2024.

Ảnh minh họa

 

Theo đó, đoàn sẽ kiểm tra toàn diện công tác CCC và CĐS tai các Sở NN&PTNT, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Ngoại vụ, Công Thương, VH-TT&DL; kiểm tra tại cơ quan ngành dọc gồm Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và UBND các huyện, thị xã (Đại Lộc, Tiên Phước, Phú Ninh, Phước Sơn, Nam Giang, Điện Bàn).

Ngoài ra, đoàn kiểm tra chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế. Kiểm tra công vụ tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung kiểm tra toàn diện công tác CCHC và CĐS tập trung về việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác CCHC và CĐS; kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải CCHC và CĐS trong năm 2023; việc tổ chức, triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại kế hoạch cải CCHC năm 2024.

Kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp để cải thiện, nâng cao các chỉ số CCHC (PARINDEX), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước đối với tổ chức và công dân (SIPAS); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số CĐS (DTI)…

Đối với kiểm tra chuyên đề, tập trung về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên lĩnh vực y tế; việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử.

Kiểm tra công vụ về việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ…

Thời gian kiểm tra dự kiến thực hiện từ tháng 4 - tháng 9/2024.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: