Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin

Ngày đăng: 15:49 | 14/03 Lượt xem: 34

Ngày 14/3, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 05 về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) theo cấp độ.

 

Ảnh minh họa

 

Nhằm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ theo quy định của Luật An toàn thông tin mạng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác bảo đảm ATTT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý không tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ hoặc để xảy ra mất ATTT, lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước.

Tổ chức quán triệt, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý việc rà soát, tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm ATTT mạng. Chỉ đạo các đơn vị vận hành hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý thay đổi căn bản về nhận thức, xác định hồ sơ đề xuất cấp độ là cơ sở để triển khai các biện pháp bảo đảm ATTT theo quy định, là căn cứ quan trọng để xác định và bố trí nguồn lực triển khai cũng như đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật về ATTT mạng.

Bảo đảm 100% hệ thống thông tin đang trong quá trình thiết kế, xây dựng, nâng cấp, mở rộng trước khi đưa vào vận hành, khai thác phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm ATTT theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt.

Tổ chức rà soát, thống kê, cập nhật danh mục hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm 100% hệ thống thông tin từ cấp độ 1 đến cấp độ 5 (nếu có) đang vận hành phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin chậm nhất trong tháng 9/2024 và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt chậm nhất trong tháng 12/2024.

Ưu tiên triển khai hệ thống thông tin trên các hạ tầng số đã được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm ATTT để kế thừa các biện pháp bảo đảm ATTT đã có.

Sử dụng thường xuyên, hiệu quả các nền tảng hỗ trợ bảo đảm ATTT do Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng cung cấp nhằm từng bước chuyển đổi số các hoạt động quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về ATTT mạng trong phạm vi quản lý.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đảm bảo thực thi hiệu quả, thực chất, thường xuyên, liên tục công tác bảo đảm ATTT theo mô hình “4 lớp”; ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ ATTT mạng do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hoặc làm chủ công nghệ.

Chủ động tổ chức kiểm tra, đánh giá tuân thủ các quy định của pháp luật về ATTT theo cấp độ trong phạm vi quản lý, tối thiểu 01 lần/01 năm.

Tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí nguồn lực theo đúng quy định của pháp luật để triển khai thực thi hiệu quả công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, công tác bảo đảm ATTT theo mô hình “4 lớp”, nhất là đối với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quan trọng, dùng chung.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm ATTT theo cấp độ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ các hệ thống thông tin cấp độ 1, cấp độ 2 tại cấp huyện, cấp xã theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông; tổ chức kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: