Chi tiết tin

A+ | A | A-

Duy Xuyên đạt nhiều kết quả trong công tác chuyển đổi số ở quí I/2024

Ngày đăng: 16:07 | 12/03 Lượt xem: 39

Trong quý I/2024, UBND huyện Duy Xuyên đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng các kế hoạch công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước, nhất là việc tiếp tục đầu tư hạ hầng CNTT-VT phục vụ chuyển đổi số cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường nộp hồ sơ điện tử toàn truyền trên cổng dịch vụ công; tăng cường trao đổi văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số, tiếp nhận và xử lý văn bản trên môi trường mạng.

 

Trung tâm y tế Duy Xuyên triển khai phát số khám tự động

 

Theo đó, Cổng thông tin điện tử huyện được duy trì hoạt động thường xuyên, đầu năm đến nay đã đăng tải 94 tin bài đăng tải, trên 100 văn bản chỉ đạo điều hành với trên 260.843 lượt truy cập.

Hệ thống Đài truyền thanh truyền hình huyện hoạt động đảm bảo tốt chất lượng, phát sóng chương trình địa phương, chương trình thông tin và âm nhạc bài viết gồm nhiều thể loại, tập trung tuyên truyền các ngày chủ điểm như: Tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kỷ niệm Ngày lễ lớn trong năm, chuyên đề chuyển đổi số.

Trang thông điện tử của Đài truyền thanh huyện với nhiều nội dung thời sự mới, hình ảnh đẹp, phong phú, trong đó, chương trình phát thanh Online hàng ngày. Sản xuất 05 chương trình truyền hình huyện Duy Xuyên phát trên sóng đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Nam.

Đến cuối năm 2023, huyện Duy Xuyên hoàn thành việc lắp đặt hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin IP (có tổng cộng 13/14 xã, thị trấn đã chuyển sang hệ thống đài truyền thanh ip). Trong năm 2024, huyện tiếp tục đầu tư hệ thống truyền thanh ip đối với xã Duy Phú.

Từ đầu năm đến nay, hệ thống Qoffice huyện thường xuyên xử lý văn bản và đạt hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành. Tổng số văn bản đến được nhận: 23.533 văn bản, tổng số văn bản đi trên hệ thống là 5.654 văn bản (trong đó văn bản ký số trên hệ thống là 4.064 văn bản đạt tỷ lệ 71,88%).

Phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến được triển khai khá tích cực, tổng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả toàn huyện là 602 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến là 455 hồ sơ, đạt 75,58%. (trong đó tỷ lệ hồ sơ trước và đúng hạn là 74,42%).

Theo dõi, đôn đốc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả, phối hợp Bưu điện, doanh nghiệp viễn thông khuyến khích người dân thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt. Chỉ đạo ngành LĐTB&XH triển khai Kế hoạch và tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động các đối tượng hưởng chính sách ASXH mở tài khoản để chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt trên địa bàn, Trung tâm y tế huyện đưa vào sử dụng phát số khám bệnh tự động đi đôi với quy trình khám chữa bệnh.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: