Chi tiết tin

A+ | A | A-

Truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp

Ngày đăng: 9:28 | 28/02 Lượt xem: 44

Ngày 27/2, UBND TP.Tiên Phước vừa ban hành kế hoạch truyền thông chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2024.

Sở TT-TT tập huấn truyền thông về chuyển đổi số năm 2023

 

Thông qua kế hoạch để tổ chức các sự kiện, hoạt động về chuyển đổi số nhằm thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân về thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và nhân dân trong huyện để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn huyện.

Truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao kỹ năng khai thác và sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội số, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

Kế hoạch tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số ở các cơ quan, đơn vị, các địa phương.

Đẩy mạnh vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số.

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về chuyển đổi số, chính quyền số của Trung ương, tỉnh và huyện Tiên Phước.

Thông tin, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số.

Thông tin tuyên truyền các chương trình, nội dung triển khai về chuyển đổi số của tỉnh, của huyện, tuyên truyền về phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, kinh tế số, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh…

Thông tin tuyên truyền về xã thông minh, thôn thông minh gắn với triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng.

Thông tin tuyên truyền về việc triển khai sử dụng các ứng dụng dùng chung của tỉnh: Q-Office, một cửa điện tử, dịch vụ công mức độ 3, 4, các ứng dụng Egov QuangNam, Smart QuangNam, Tổng đài 1022 Quảng Nam, công tác xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số trên địa bàn. Chú trọng tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp về ứng dụng công nghệ số vào quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh…

Tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, học sinh,….

Thông tin, tuyên truyền các cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số, các giải thưởng báo chí về chuyển đổi số do ngành, cấp trên tổ chức đến người dân để người dân hưởng ứng tham gia, lan tỏa công cuộc chuyển đổi số đến với toàn dân trên địa bàn huyện.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: