Chi tiết tin

A+ | A | A-

Nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 8:55 | 19/02 Lượt xem: 49

UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành Đề án nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

 

Nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị CNTT phục vụ Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

 

Thông qua đề án nhằm triển khai nâng cấp hạ tầng CNTT thiết yếu của các Sở, ngành đảm bảo thống nhất, đồng bộ, kết nối thông suốt với hệ thống mạng WAN của tỉnh, phục vụ truy cập dữ liệu tập trung tại Trung tâm dữ liệu tỉnh và kết nối internet.

Chuẩn hóa, trang bị bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai các hệ thống phần mềm chuyển đổi số, đề án 06, đảm bảo an toàn, bảo mật; đồng thời góp phần xây dựng cơ sở vật chất tại các đơn vị theo hướng hiện đại, đồng bộ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phải đảm bảo đầy đủ nội dung được giao; các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan có sự thống nhất, phối hợp và quyết tâm triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án, các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết và chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả theo các nhiệm vụ được phân công.

Đối với hệ thống mạng: Đảm bảo theo các mô hình chuẩn theo Quyết định 531/QĐ-UBND của UBND tỉnh, có các phân lớp, phân vùng mạng, thuận tiện trong quản lý, kiểm soát và vận hành. Đảm bảo hệ thống mạng hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin theo quy định. Đảm bảo dự phòng về thiết bị và đường truyền theo mô hình từng cấp. Thống nhất quy hoạch địa chỉ IP của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đáp ứng khả năng mở rộng hệ thống theo nhu cầu, tầm nhìn từ 3-5 năm.

Đối với mua sắm, bổ sung các thiết bị CNTT: Đảm bảo cấu hình tối thiểu theo nhu cầu công việc thực tế của các cơ quan, đơn vị. Đảm bảo bảo mật, an toàn thông tin trên các thiết bị đầu cuối.

Đề án được thực hiện đối với các Sở, Ban, ngành, các cơ quan Khối Đảng, Hội, Đoàn thể cấp tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2024 - 2026.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: