Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phê duyệt kết quả chuyển đổi số các cơ quan nhà nước năm 2023

Ngày đăng: 16:05 | 05/02/2024 Lượt xem: 67

Ngày 01/2, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Tổ công nghệ cộng đồng xã Đại Thạnh (Đại Lộc) hướng dẫn công dân kích hoạt VNeID

 

Căn cứ Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) và Quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số đối với 20 sở, ban, ngành và 18 huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, 20 sở, ban, ngành đều được xếp loại tốt, đứng đầu là Sở Nông nghiệp và PTNT với tổng điểm 952,63089, chỉ số DTI đạt 95,26%. 

Đối với cấp huyện thì có 15 địa phương được xếp loại tốt, đứng đầu là huyện Quế Sơn với 931,601 điểm, chỉ số DTI đạt 93,16%. Có 3 địa phương xếp loại khá gồm Nông Sơn, Đông Giang, Tây Giang.

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: