Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tiếp tục đổi mới phương thức, cách làm trong cải cách hành chính

Người đăng: Hồ Thị Phương Thuận Ngày đăng: 9:24 | 15/11 Lượt xem: 35

Chiều 14/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp kết nối đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tham dự tại điểm cầu Quảng Nam.

Quang cảnh Phiên họp tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh:PT

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: P.T

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được đẩy mạnh. Từ năm 2021 đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh. Các bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 437 thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân; 21/22 bộ và 61/63 địa phương đã công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ.

Cải cách tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, đa số bộ đã hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bên trong; 63/63 địa phương cơ bản hoàn thành rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong các sở, ngành; bộ máy tổ chức đã được tinh gọn đáng kể.

Chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ số được triển khai quyết liệt, thực chất, nhất là việc ban hành văn bản triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của các bộ, ngành đạt khoảng 80,7% (tăng 1,5 lần so với năm 2022), của địa phương khoảng 63,5% (tăng 1,8 lần so với năm 2022) trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Triển khai Đề án 06 đạt hiệu quả, trong đó đã tích hợp, cung cấp 35/53 dịch vụ công thiết yếu; 63 địa phương đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; cấp hơn 84,7 triệu căn cước công dân gắn chíp; kích hoạt hơn 45 triệu tài khoản VNeID; chuẩn hóa, xử lý hơn 17 triệu SIM thuê bao; xác thực hơn 91,2 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội; làm sạch 42 triệu dữ liệu tài khoản ngân hàng...

Phiên họp đã thảo luận, phân tích khó khăn, rào cản và đề xuất phương hướng, giải pháp để đạt mục tiêu cải cách hành chính năm 2023. Các đại biểu thừa nhận, thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, môi trường kinh doanh chưa thực sự thông thoáng; người dân, doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều vướng mắc khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực; tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm chưa được giải quyết triệt để…

Đánh giá cao công tác cải cách hành chính của chính quyền các cấp thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đổi mới phương thức, cách làm và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính được giao.

Tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: