Chi tiết tin

A+ | A | A-

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị công khai danh sách hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn

Ngày đăng: 19:46 | 07/11/2023 Lượt xem: 70

Ngày 7/11, UBND tỉnh có Công văn về việc công khai danh sách hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn.

Tổ chức rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ, TTHC trễ hạn. Ảnh:N.P

Tổ chức rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ, TTHC trễ hạn.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công khai danh sách hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) giải quyết bị trễ hạn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương lên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6176/UBND-NCKS ngày 13/9/2023; tổ chức rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ, TTHC trễ hạn.

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn xử lý dứt điểm các hồ sơ TTHC đang giải quyết trễ hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, không làm ảnh hưởng đến Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; Bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, Dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đăng tải, công khai danh sách cơ quan, đơn vị, địa phương có hồ sơ TTHC giải quyết trễ hạn lên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo công khai danh sách phòng ban chuyên môn, UBND cấp xã giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn trên Trang thông tin điện tử của địa phương theo đúng quy định.

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: