Chi tiết tin

A+ | A | A-

UBND tỉnh đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chỉ số chuyển đổi số năm 2023

Ngày đăng: 9:26 | 06/11 Lượt xem: 58

Ngày 3/11, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Tiếp tục nâng cấp Trung tâm dữ liệu tỉnh đáp ứng yêu cầu sử dụng công nghệ điện toán đám mây và kết nối với hệ thống điện toán đám mây của Chính phủ khi có hướng dẫn. Ảnh:N.P

Tiếp tục nâng cấp Trung tâm dữ liệu tỉnh đáp ứng yêu cầu sử dụng công nghệ điện toán đám mây và kết nối với hệ thống điện toán đám mây của Chính phủ khi có hướng dẫn. 

 

Trên cơ sở công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12/7/2023 về Chỉ số chuyển đổi số năm 2022 (DTI 2022), Quảng Nam xếp vị trí thứ 31 (bị tụt 6 bậc so với năm 2021). Trong đó: Chính quyền số đạt 0,6674, xếp thứ 30/63, giảm 03 bậc; Kinh tế số đạt 0,6062, xếp thứ 45/63, giảm 26 bậc; Xã hội số đạt 0,5585, xếp thứ 41/63, giảm 22 bậc. Giá trị trung bình DTI 2022 cấp tỉnh là 0,5791, trong đó tỉnh Quảng Nam đạt 0,5808 thuộc nhóm các tỉnh có giá trị đạt trên mức trung bình của cả nước.

Thông qua kế hoạch nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số (CĐS), nâng cao Chỉ số DTI của tỉnh một cách bền vững; tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của CĐS; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh trong việc cải thiện kết quả và thứ bậc xếp hạng Chỉ số DTI của tỉnh, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về CĐS.

Kiên quyết khắc phục những hạn chế, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp để thúc đẩy quá trình CĐS của tỉnh. Phấn đấu Chỉ số DTI năm 2023 thuộc nhóm khá của cả nước và phấn đấu đạt mục tiêu các năm tiếp theo.

Theo đó, UBND tỉnh đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhằm nâng cao nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trong đó, UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện triển khai xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn thông tin, đảm bảo tối thiểu 50% hệ thống thông tin được xác định, phân loại và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ. Triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo hồ sơ đề xuất cấp độ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phấn đấu tối thiểu 50% số lượng máy chủ, máy vi tính trong các cơ quan nhà nước được cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc và kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) hoặc kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn thông tin của Bộ, ngành quản lý; các hệ thống thông tin phải được đảm bảo an toàn thông tin không để xảy ra tình trạng mất an toàn thông tin mạng và nhiễm mã độc; kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố mất an toàn thông tin mạng tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính. Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ triển khai hoạt động giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng tập trung các cơ quan nhà nước (SOC) tỉnh Quảng Nam; rà soát số lượng hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước được giám sát trực tiếp và kết nối chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC).

Thực hiện kiểm tra, đánh giá các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước đầy đủ các nội dung theo quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Xây dựng các phương án ứng cứu sự cố tấn công mạng cho các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước; đồng thời tổ chức các cuộc diễn tập xử lý các sự cố tấn công mạng.

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: