Chi tiết tin

A+ | A | A-

Quý 4/2023, Sở Thông tin- Truyền thông thực hiện kiểm tra, giám sát công tác chuyển đổi số tại các địa phương

Ngày đăng: 14:44 | 02/11 Lượt xem: 59

Sở Thông tin- Truyền thông vừa ban hành kế hoạch thực hiện kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2023.

 

Theo đó, Sở TT-TT sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nội dung chuyển đổi số tại các xã trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như triển khai thực hiện các chỉ số nền tảng số như: ban hành các văn bản chỉ đạo, công tác thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số, đầu tư trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, tham gia, tổ chức các lớp đào tạo về chuyển đổi số …

Kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ số hoạt động như: Trang thông tin điện tử, tình hình sử dụng Qoffice, dịch vụ công trực tuyến; tài khoản thanh toán điện tử, người dân sử dụng chữ ký số, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số .......

Theo đó, Sở TT-TT sẽ tiến hành thực hiện đợt kiểm tra trong quý 4/2023 tại 241 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Thông qua đợt kiểm tra, giám sát lần này nhằm đánh giá thực trạng, các khó khăn vướng mắc các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác chuyển đối số từ đó đề ra các giải pháp, phương án nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa của chuyển đổi số.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: