Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tập trung triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm

Người đăng: Hồ Thị Phương Thuận Ngày đăng: 9:52 | 28/09 Lượt xem: 57

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm từ nay đến hết năm 2023.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yều cầu phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện công tác này là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại hằng năm đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành, địa phương.

Tập trung triển khai cải cách về quy trình, TTHC nội bộ để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết TTHC, tránh phát sinh các thủ tục gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, tham mưu, đề xuất cắt giảm thực chất các TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đáp ứng hai yêu cầu về công tác quản lý và tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ việc dự thảo tham mưu ban hành các quy định về TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh ngay trong quá trình dự thảo văn bản, bảo đảm chỉ ban hành các quy định thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp.

Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Định kỳ hằng tháng thống kê đầy đủ những TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện TTHC. Rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định...

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: