Chi tiết tin

A+ | A | A-

Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam giải quyết đúng hạn hơn 99,7% hồ sơ

Người đăng: Hồ Thị Phương Thuận Ngày đăng: 10:26 | 21/09 Lượt xem: 72

Quý III/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam đã giải quyết 21.174 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó giải quyết trước và đúng hạn 21.114 hồ sơ (chiếm 99,72%), trễ hạn 60 hồ sơ (chiếm 0,28%).

 

Trong quý III, UBND cấp huyện giải quyết 26.911 hồ sơ, trong đó trước và đúng hạn 24.272 hồ sơ (chiếm 90,19%), trễ hạn 2.639 hồ sơ (chiếm 9,81%).

UBND cấp xã đã giải quyết 42.059 hồ sơ, trong đó trước và đúng hạn 41.406 hồ sơ (chiếm 98,45%), trễ hạn 653 hồ sơ (chiếm 1,55%).

Trong quý III, UBND tỉnh ủy quyền cho người đứng đầu các sở, ban ngành thuộc tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết 57 TTHC; ủy quyền các sở, ban ngành, UBND cấp huyện giải quyết 134 TTHC; ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp giải quyết 6 TTHC trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý.

Đồng thời ủy quyền cho người đứng đầu các sở, ban ngành và chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Nhằm đẩy mạnh cải cách TTHC, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác rà soát TTHC; yêu cầu tăng cường thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC, trong đó tập trung TTHC có tần suất giải quyết hồ sơ cao…

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: