Chi tiết tin

A+ | A | A-

Bắc Trà My nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng: 8:43 | 11/09 Lượt xem: 47

Ngày 8/9, UBND huyện Bắc Trà My ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) năm 2023.

Người dân Bắc Trà My giải quyết hồ sơ TTHC. Ảnh: N.P

Giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bắc Trà My. Ảnh: N.P

 

Huyện Bắc Trà My đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức DVCTT toàn trình; phấn đấu đạt tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến, thanh toán trực tuyến tối thiểu tăng 10% so với năm 2022.

Phấn đấu 50% hồ sơ TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa. Rà soát đưa 100% TTHC được tiếp nhận và theo dõi trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, không để xảy ra hồ sơ chậm giải quyết vì lý do chủ quan của cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức.

Phấn đấu 60% DVCTT một phần và toàn trình có phát sinh hồ sơ trực tuyến. Định kỳ rà soát đối với các TTHC không phát sinh hồ sơ để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt lại danh mục DVCTT. Số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đối với kết quả thuộc thẩm quyền cấp huyện đạt 60%, cấp xã đạt 55%.

Tại kế hoạch, UBND huyện Bắc Trà My đề ra nhiệm vụ tập trung đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức về quy trình thực hiện DVCTT một cách hiệu quả “dễ hiểu, dễ làm”. Tiếp tục rà soát, đề nghị chuẩn hóa thông tin TTHC, DVCTT một cách đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến xã đảm bảo 100% TTHC được công bố.

Đẩy mạnh sử dụng DVCTT, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và hồ sơ được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; nâng cao giải pháp giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn.

Đẩy mạnh số hóa, luân chuyển, giải quyết, ký số và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Phát động các đợt thi đua cao điểm về nâng cao tỷ lệ, chất lượng giải quyết TTHC trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: