Chi tiết tin

A+ | A | A-

Ngày 15/5 tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 14:18 | 10/05/2023 Lượt xem: 170

Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, bắt đầu từ ngày 15/5 tới đây.

Công an Quảng Nam hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID. Ảnh:N.P

Công an Quảng Nam hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID. Ảnh:N.P

 

Theo đó, thực hiện đợt kiểm tra, giám sát lần này để đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 tại các sở, ban, ngành, UBND các địa phương, kịp thời đôn đốc hướng dẫn tổ chức thực hiện; đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Qua đó nâng cao được vai trò, tính thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 tại đơn vị, địa phương.

Tập trung triểm tra, giám sát việc tham mưu, tổ chức chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch 1148, ngày 6/3/2023 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 05, ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện; những khó khăn, kiến nghị đề xuất và giải pháp thực hiện.

Sau đợt kiểm tra, giám sát lần này, Tổ Công tác Đề án 06 của UBND tỉnh sẽ tổng hợp và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh để có giải pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn và hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến.

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: