Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thăng Bình phấn đấu chuyển giao 100% TTHC cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI

Ngày đăng: 10:19 | 07/04 Lượt xem: 142

UBND huyện Thăng Bình vừa ban hành kế hoạch chuyển giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện.

Việc đưa vào hoạt động 6 hệ thống của Trung tâm điều hành thông minh đã tăng sự tương tác giữa chính quyền và địa phương; đồng thời thúc đẩy công tác chuyển đổi số ở huyện Thăng Bình. Ảnh:N.P

Việc đưa vào hoạt động 6 hệ thống của trung tâm điều hành thông minh đã tăng sự tương tác giữa chính quyền và người dân; đồng thời thúc đẩy công tác chuyển đổi số ở huyện Thăng Bình. Ảnh:N.P

Theo đó, kế hoạch đặt ra mục tiêu là chuyển giao hoàn toàn việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC (những TTHC không nhất thiết phải do cơ quan Nhà nước thực hiện) tại bộ phận một cửa huyện và bộ phận một cửa các xã, thị trấn để doanh nghiệp BCCI thực hiện.

Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng tách biệt bộ phận tiếp nhận và xử lý hồ sơ, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC.

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, triển khai DVC trực tuyến trên địa bàn huyện. 

Phấn đấu, hoàn thành chuyển giao đối với 100% TTHC tiếp nhận tại bộ phận một cửa huyện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI từ ngày 1/12/2023. 

Hoàn thành chuyển giao các TTHC tiếp nhận tại bộ phận một cửa các xã, thị trấn từ ngày 1/12/2023 (trừ các TTHC thuộc lĩnh vực chứng thực). 

Hoàn thành các nội dung chuyển giao (bao gồm cả thu phí, lệ phí) đối với 100% TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Thăng Bình được tiếp nhận tại bộ phận một cửa huyện từ ngày 1/6/2023.

100% hồ sơ giải quyết TTHC được số hóa. Nâng tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trên toàn huyện cao hơn chỉ tiêu được UBND huyện giao cho các đơn vị. 100% nhiệm vụ thu phí, lệ phí giải quyết TTHC được chuyển giao qua doanh nghiệp BCCI đảm nhận. 

Đẩy mạnh thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng DVC của tỉnh, Cổng DVC quốc gia.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: