Chi tiết tin

A+ | A | A-

Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023

Ngày đăng: 15:04 | 07/03/2023 Lượt xem: 183

Ngày 6/3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023.

 

Tập trung vào tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về CCHC. Phổ biến nội dung kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện CCHC nhà nước.

Tuyên truyền về kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC hằng năm của tỉnh; kết quả CCHC của các Sở, ngành, địa phương; kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân.

Tuyên truyền bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã được UBND tỉnh chuẩn hóa và công bố. Hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh để tra cứu thông tin và nộp hồ sơ TTHC trực tuyến.

Đẩy mạnh việc số hóa kết quả giải quyết TTHC, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, trả kết quả giải quyết bản điện tử theo quy định. Về việc kết nối liên thông giải quyết TTHC trên môi trường điện tử đối với Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; Trung tâm Hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo hướng tập trung. Nội dung các TTHC được công khai đầy đủ, đúng quy định. Hình thức công khai rõ ràng, thuận tiện để tra cứu.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, cài đặt App VNeID và tạo tài khoản định danh điện tử cho công dân”. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các mô hình, sáng kiến hay, hiệu quả; các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, tập huấn, hội thảo, trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên hệ thống Truyền thanh, truyền hình cấp huyện và Đài truyền thanh cấp xã. Bằng hình thức sân khấu hóa, tuyên truyền cổ động trực quan tại các tuyến đường chính, các khu vực hành chính, khu vực đông dân cư và doanh nghiệp.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: