Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phấn đấu chỉ số PAR INDEX, PCI thuộc nhóm 15 tỉnh thành dẫn đầu cả nước

Ngày đăng: 15:16 | 02/03/2023 Lượt xem: 160

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch công tác năm 2023.

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp thứ nhất để thông

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh tổ chức phiên họp thứ 3 vào tháng 12/2022. 

 

Theo kế hoạch công tác, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số để đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 16 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phấn đấu năm 2023, các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chuyển đổi số (DTI) của tỉnh được cải thiện và đứng trong nhóm 15 tỉnh thành dẫn đầu cả nước.

Ban Chỉ đạo xác định trọng tâm cải cách hành chính năm 2023 là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với 3 trụ cột chính: cải cách thủ tục hành chính (TTHC); xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, thân thiện, nhiệt huyết, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Ban Chỉ đạo sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Trong đó, tăng cường rà soát, kiến nghị đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, tái cấu trúc thành phần hồ sơ, biểu mẫu và quy trình giải quyết, nhất là thủ tục giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông và các nhóm thủ tục liên quan trực tiếp đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân như: xây dựng, đất đai, đầu tư, môi trường, khoáng sản, cấp các loại chứng chỉ, chứng nhận, giấy phép.

Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh ủy quyền giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư; ủy quyền tối đa theo quy định cho công chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ.

Nâng cao hiệu quả thực thi TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, bảo đảm 100% TTHC được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn; 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp thực hiện giám sát, đánh giá quá trình thực hiện...

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: