Chi tiết tin

A+ | A | A-

Nam Giang giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày đăng: 9:31 | 28/02 Lượt xem: 123

Ngày 27/2, UBND huyện Nam Giang có quyết định ban hành Đề án triển khai cơ chế giao doanh nghiệp bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

 

Mục tiêu đề án nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo động lực cho thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển kinh tế - xã hội...

Theo đề án, Nam Giang phấn đấu hoàn thành chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 100% TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện chuyển giao chậm nhất đến tháng 4/2023; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn chậm nhất đến tháng 12/2023.

Hoàn thành chuyển giao việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết 100% TTHC trong lĩnh vực đất đai, thu phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính công ích của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Nam Giang chậm nhất đến tháng 6/2023. Chuyển giao 100% nhiệm vụ thu hộ phí, lệ phí giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận.

Ngoài ra, 100% hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực đất đai, LĐ-TB&XH được triển khai giải quyết, luân chuyển hồ sơ, kết quả liên thông từ cấp xã, huyện, tỉnh qua dịch vụ bưu chính công ích. Từng bước chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn về trụ sở doanh nghiệp bưu chính công ích, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: