Chi tiết tin

A+ | A | A-

Triển khai thi hành Nghị định số 59 /2022/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử

Ngày đăng: 9:14 | 28/02 Lượt xem: 124

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

 

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tập trung quán triệt, phổ biến, những nội dung cơ bản của Nghị định số 59/2022/NĐ-CP; trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong hoạt động định danh và xác thực điện tử; việc cấp tài khoản định danh điện tử; kết nối hệ thống định danh và xác thực điện tử với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh đảm bảo chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả.

Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong các hoạt động định danh và xác thực điện tử; nhất là việc cấp tài khoản định danh điện tử, ứng dụng tài khoản định danh điện tử vào giải quyết TTHC, dịch vụ hành chính công và các giao dịch dân sự khác; bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, UBND các cấp.

Việc thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phối hợp chặt chẽ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng các nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 xem đây là nhiệm vụ trọng tâm quyết định đến sự thành công của Đề án.

Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP; tổ chức Hội nghị tập huấn của UBND tỉnh về Nghị định số 59/2022/NĐ-CP cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ làm công tác tiếp nhận đăng ký, cấp, quản lý tài khoản định danh điện tử, tham gia cung cấp dịch vụ xác thực điện tử và cán bộ, chiến sĩ thuộc các bộ phận tiếp nhận giải quyết TTHC; kết nối hệ thống định danh và xác thực điện tử; thực hiện thu nhận hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử; tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: