Chi tiết tin

A+ | A | A-

Truyền thông chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp

Người đăng: Hồ Thị Phương Thuận Ngày đăng: 8:57 | 15/02 Lượt xem: 64

Ngày 14/2, UBND tỉnh ban hành kế hoạch về truyền thông chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Tăng cường tuyên truyền về việc triển khai sử dụng các ứng dụng dùng chung của tỉnh đến với người dân. Ảnh:N.P

Tăng cường tuyên truyền về việc triển khai sử dụng các ứng dụng dùng chung của tỉnh đến với người dân. Ảnh:N.P

 

Nội dung chính của kế hoạch là tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số; sự cần thiết phải CĐS, phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CĐS và kết quả thực hiện ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền số, CĐS ở các cấp, các ngành, các địa phương.

Đẩy mạnh tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền số.

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về CĐS, chính quyền số của Trung ương và của tỉnh Quảng Nam. Thông tin, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương điển hình về CĐS trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Thông tin tuyên truyền các chương trình, nội dung triển khai về CĐS của tỉnh, về phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, kinh tế số, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh... Về xã thông minh, thôn thông minh gắn với triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng; về việc triển khai sử dụng các ứng dụng dùng chung của tỉnh: Q-office, một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng Egov Quang Nam, Smart QuangNam, 1022 Quảng Nam, công tác xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp về ứng dụng công nghệ số vào quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh...

Tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng về CĐS cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, học sinh, sinh viên... Cuộc thi tìm hiểu về CĐS trên truyền hình, phát động giải thưởng báo chí về CĐS nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và lan tỏa công cuộc CĐS đến với toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Thông qua kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân... về thực hiện CĐS, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và nhân dân trong tỉnh để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Truyền thông về CĐS hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội số, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: