Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính

Ngày đăng: 8:39 | 10/02/2023 Lượt xem: 140

Ngày 9/2, UBND tỉnh có công văn giao Sở Nội vụ, Sở TT-TT tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

 

UBND tỉnh giao Sở TT-TT cử cán bộ đầu mối phụ trách công nghệ thông tin để phối hợp với Bộ Nội vụ xử lý các lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình gửi, nhận và trả lời phiếu khảo sát qua hệ thống hộp thư công vụ của địa phương đến các đối tượng khảo sát, gửi Bộ Nội vụ trước ngày 10/2/2023.

Sở TT-TT chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thực hiện thông tin, tuyên truyền đến đội ngũ lãnh đạo, quản lý và đại biểu HĐND các cấp về mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm thực hiện trả lời phiếu khảo sát, đánh giá kết quả cải cách hành chính của tỉnh và của các bộ, ngành Trung ương.

Sở Nội vụ làm cơ quan đầu mối của tỉnh để hỗ trợ Bộ Nội vụ trong quá trình tổ chức triển khai các hoạt động điều tra xã hội học và đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: