Chi tiết tin

A+ | A | A-

Duy Xuyên phấn đấu thuộc nhóm đầu của Quảng Nam về chuyển đổi số

Ngày đăng: 8:09 | 25/12 Lượt xem: 202

HĐND huyện Duy Xuyên vừa ban hành nghị quyết thông qua Đề án ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025.

Duy Xuyên đưa vào vận hành Trung tâm điều hành thông minh IOC. Ảnh: N.P

Duy Xuyên khai trương Trung tâm Điều hành thông minh vào tháng 9/2021. Ảnh: N.P

 

Theo đề án, Duy Xuyên thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn huyện, phấn đấu trở thành địa phương thuộc nhóm đầu của tỉnh về chuyển đổi số.

Phấn đấu 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử; 100% phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước; hơn 80% tỷ lệ hồ sơ công việc tại cấp huyện, hơn 60% tỷ lệ hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Ngoài ra, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được theo dõi tình hình thực hiện thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; 100% tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Duy Xuyên phấn đấu tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt hơn 60%; hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ hơn 90% hộ gia đình, 100% xã, thị trấn; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh...

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: