Chi tiết tin

A+ | A | A-

36 cơ quan, đơn vị, địa phương đạt giải trong đợt thi đua nâng cao chất lượng giải quyết TTHC qua DVC trực tuyến

Ngày đăng: 14:02 | 15/12 Lượt xem: 181

Ngày 15/12, UBND tỉnh có quyết định 3428 công nhận 36 cơ quan, đơn vị, địa phương đạt giải trong đợt thi đua nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 

Theo đó, đạt giải nhất gồm: sở Công thương ở nhóm các sở, ban, ngành; UBND huyện Bắc Trà My nhóm UBND các huyện miền núi; UBND huyện Núi Thành ở nhóm các huyện đồng bằng và thị xã, thành phố; UBND xã Tiên phong (Tiên Phước) nhóm các xã, thị trấn thuộc UBND các huyện miền núi và xã Bình Dương (Thăng Bình) nhóm các xã, phường, thị trấn thuộc UBND các huyện đồng bằng và thị xã, thành phố.

 

Cũng trong đợt cao điểm lần này, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng trong việc sử dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tăng cường sự tham gia của người dân, tổ chức trong việc thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, nâng cao kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC trên môi trường mạng.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: