Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thăng Bình: 13 thủ tục hành chính cắt giảm 10% thời gian giải quyết, 16 thủ tục hành chính trả kết quả trong ngày

Ngày đăng: 8:49 | 12/12/2022 Lượt xem: 134

UBND huyện Thăng Bình ban hành Công văn số 1887 về việc triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) trả kết quả trong ngày và cắt giảm 10% thời gian giải quyết trên địa bàn huyện.

 

Thăng Bình khẩn trương thiết lập quy trình điện tử các thủ tục tiếp nhận, giải quyết TTHC theo thời gian phê duyệt bắt đầu từ ngày 1.11.2022

 

     Theo đó, 7 TTHC cấp huyện thực hiện cắt giảm 10% thời gian giải quyết bao gồm: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài; Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài; Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động-Thương Binh và Xã hội; Cấp lại, điều chỉnh cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giếp phép hoạt động do phòng LĐ, TB &XH cấp; Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện; Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Cấp xã có 6 thủ tục đó là: Đăng ký lại khai tử; Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; Công nhận hộ nghèo, cận nghèo phát sinh trong năm; Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật; Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật.

     Về thực hiện trả kết quả trong ngày, cấp huyện có 10 thủ tục là: Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản; Chứng thực khai nhận di sản mà di sản là động sản; Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; Đăng ký thành lập hộ kinh doanh; Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh; Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; Chấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Mua quyển hóa đơn; Mua hóa đơn lẻ. Và 6 TTHC cấp xã là: Đăng ký kết hôn; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật; Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản đó là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở; Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ.

   

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: