Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thăng Bình đánh giá hoạt động Bộ phận một cửa, một cửa liên thông

Ngày đăng: 8:47 | 12/12/2022 Lượt xem: 164

Sáng ngày 1.11, Thăng Bình tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá thực trạng và bàn giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Phó chủ tịch UBND huyện Phan Thị Nhi chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung tâm.

 

     Theo đánh giá, thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở huyện Thăng Bình theo đúng tinh thần Nghị định 61, Quyết định 468 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Nhiều biện pháp công khai, minh bạch thông tin về TTHC và giải quyết TTHC như niêm yết bằng mã QR trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện được chú trọng theo hướng nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

 

Việc đưa  trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thăng Bình đi vào hoạt động từ tháng 5.2022 đã góp phần đáp ứng nhu cầu giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân tốt hơn.

 

     Tính riêng trong 10 tháng đầu năm 2022, Thăng Bình tiếp nhận 46.782 hồ sơ TTHC trong kỳ. Hồ sơ đã giải quyết đúng hạn 38.407 hồ sơ, 872 hồ sơ đang xử lý trong hạn. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt gần 84%. Gần 6.500 hồ sơ giải quyết trễ hẹn được thông báo kịp thời và công khai xin lỗi theo đúng quy định. Trên môi trường điện tử, Thăng Bình có 216 TTHC mức độ 4, 19 TTHC mức độ 3 đã tích hợp vào Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam. 100% xã, thị trấn thực hiện hồ sơ DVC trực tuyến với hơn 12.600 hồ sơ được nhận trong kỳ, đạt tỷ lệ hồ sơ DVC trực tuyến phát sinh trong kỳ là 27, 38 %. Qua đó nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên bảng đồ thể chế cấp tỉnh trong kỳ của huyện Thăng Bình lên vùng xanh. Tuy nhiên, so với chỉ tiêu tỉnh giao tại Quyết định 1212/QĐ-UBND (35%) tỷ lệ này vẫn chưa đạt.

     Cùng với ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa, Một cửa điện tử liên thông từ huyện đến cơ sở. Bà Phan Thị Nhi- Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu, thời gian tới, các ngành và các địa phương trên địa bàn huyện Thăng Bình tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy trình giải quyết hồ sơ TTHC thực hiện thông suốt các khâu hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đến trả kết quả hồ sơ, góp phần rút ngắn thời gian, tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn, trước hạn. 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: