Chi tiết tin

A+ | A | A-

Cải cách thủ tục hành chính phải bám sát thực tiễn

Người đăng: Hồ Thị Phương Thuận Ngày đăng: 10:28 | 30/11 Lượt xem: 183

Đó là yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế hoạch 7781 (ngày 24/11/2022) thực hiện Nghị quyết 131 (6/10/2022) của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 

Kế hoạch nhằm xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó đề ra kế hoạch hoạt động cụ thể, thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu phải có kết quả cụ thể, thực chất, không hình thức, tạo đột phá trong cải cách hành chính; xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, hiện đại, liêm chính phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, có kế hoạch phù hợp và quyết tâm để thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả cao nhất.

Đổi mới tư duy, cách tiếp cận mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính; kế thừa, phát huy kết quả đạt được, bài học hay, kinh nghiệm quý; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nỗ lực đột phá vượt lên. Cải cách thủ tục hành chính phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; nói phải đi đôi với làm và phải có kết quả cụ thể, thực chất, không hình thức.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để giảm tầng nấc, khâu trung gian, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh xây dựng, nâng cấp các hệ thống thông tin, sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu thiết thực, hiệu quả, có tính kết nối, liên thông cao phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: