Chi tiết tin

A+ | A | A-

Nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn

Người đăng: Hồ Thị Phương Thuận Ngày đăng: 10:24 | 30/11 Lượt xem: 247

Ngày 21/11, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản gửi thủ trưởng các sở, ban ngành và chủ tịch UBND 18 huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Nâng cao tỉ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, hồ sơ trực tuyến. Ảnh:N.P

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn. Ảnh: N.P

 

Qua xem xét báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh về tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC cấp tỉnh, huyện, xã trong hơn 10 tháng đầu năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành và chủ tịch UBND 18 huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên hệ thống thông tin một cửa điện tử, nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, hồ sơ trực tuyến.

Tập trung giải quyết, trả kết quả đối với các hồ sơ đang ở trạng thái xử lý quá hạn, đến hạn xử lý để kịp thời đồng bộ trạng thái giải quyết trên Cổng dịch vụ công quốc gia; phấn đấu đến hết năm 2022, Quảng Nam ở trạng thái “màu xanh” trên Bản đồ quản trị dịch vụ công quốc gia về chất lượng quản trị dịch vụ công trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công (tính đến 18/11/2022 đang ở trạng thái “màu đỏ” (yếu) và đứng thứ 43/63 tỉnh thành, đạt 48,13 điểm).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo văn phòng HĐND & UBND cấp huyện thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin một cửa điện tử tại cuộc họp giao ban hằng tuần của UBND cấp huyện. Đối với các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn đang có tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn cao, hồ sơ còn tồn đọng trên hệ thống thông tin một cửa điện tử thì khẩn trương kiểm tra, rà soát tìm nguyên nhân để khắc phục...

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: