Chi tiết tin

A+ | A | A-

Báo cáo chuyên đề Tuần 40 năm 2022

Ngày đăng: 14:36 | 25/10 Lượt xem: 183

Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số gửi báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương như sau:

Ảnh minh họa. 

 

Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng ngày càng được quan tâm, đẩy mạnh, hướng tới phát triển chính phủ số. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, đến nay, hầu hết DVCTT (khoảng 98%) đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4; gần 68% DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến; nhiều địa phương đã có những sáng kiến, cách làm hay để nâng cao hiệu quả cung cấp DVCTT (19 tỉnh1 đã ban hành văn bản giao chỉ tiêu cho từng cơ quan nhà nước trên địa bàn về tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến; 07 tỉnh2 ban hành chính sách khuyến khích người dân sử dụng DVCTT như giảm thời gian, chi phí sử dụng dịch vụ). Mặc dù các kết quả đạt được là rất quan trọng, tạo tiền đề cung cấp dịch vụ của chính phủ số trong giai đoạn mới; nhưng hiệu quả cung cấp DVCTT còn chưa cao; đặc biệt là việc cung cấp DVCTT toàn trình còn rất hạn chế, chưa tuân thủ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

File đính kèm: Báo cáo. 

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: