Chi tiết tin

A+ | A | A-

Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 ngành KH-ĐT

Người đăng: Hồ Thị Phương Thuận Ngày đăng: 9:37 | 04/10 Lượt xem: 57

Sở KH-ĐT vừa ban hành Kế hoạch về truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm 2022.

Ảnh minh họa. 

 

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với sự phát triển của đơn vị, của ngành và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, của Đất nước trên tinh thần “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

 

Làm cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở thấy được vai trò trung tâm và huy động được sự tham gia trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, thấy được ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới của Đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển.

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: