BÁO CÁO THỐNG KÊ

  
Tên văn bản BÁO CÁO Kết quả tháng 5 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu 49/BC-TCT
Trích yếu BÁO CÁO Kết quả tháng 5 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Người ký Hồ Quang Bửu
Cơ quan ban hành Chính phủ
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/05/2023
Ngày hiệu lực 31/05/2023

Tệp tin đính kèm