BÁO CÁO THỐNG KÊ

  
Tên văn bản Kết quả tháng 5/2022 và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến về triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” .
Số ký hiệu 77/BC-TCTĐA06
Trích yếu Kết quả tháng 5/2022 và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến về triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” .
Người ký
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/05/2022
Ngày hiệu lực 25/05/2022

Tệp tin đính kèm