BÁO CÁO THỐNG KÊ

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
1 84/BC-TCT 24/05/2024 Kết quả tháng 5 năm 2024 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
2 69/BC-TCT 26/04/2024 Kết quả tháng 4 năm 2024 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
3 1431/BTTTT-NEAC 16/04/2024 V/v báo cáo chuyên đề về tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số
4 346/KH-STTTT 10/04/2024 Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số năm 2024 của ngành thông tin và truyền thông
5 50/BC-TCT 26/03/2024 BÁO CÁO Kết quả tháng 3 năm 2024 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
6 2080/UBNDp-KGVX 25/03/2024 Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp Quý I năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
7 1023/BTTTT-CĐSQG 22/03/2024 Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ phiên họp Quý I năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
8 30/BC-TCT 26/02/2024 Kết quả tháng 02 năm 2024 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
9 1918/CĐSQG-NTDLS 05/12/2023 V/v báo cáo nội dung kiểm tra hoạt động kết nối, chia sẻ, duy trì dữ liệu theo Quyết định số 293/QĐ-BTTTT
10 114/BC-TCT 23/11/2023 BÁO CÁO Kết quả tháng 11 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
11 8051/UBND-KGVX 21/11/2023 Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp tổng kết năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
12 5761/BTTTT-CĐSQG 16/11/2023 V/v báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp tổng kếtnăm 2023của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
13 102/BC-TCT 25/10/2023 Kết quả tháng 10 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
14 1449/STTTT-CNTT&BCVT 06/10/2023 V/v xây dựng Kế hoạch phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số năm 2024
15 96/BC-TCT 26/09/2023 BÁO CÁO Kết quả tháng 9 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
16 6531/UBND-KGVX 26/09/2023 Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp Quý III năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
17 1323/STTTT-TTBCXB 19/09/2023 V/v tăng cường hưởng ứng truyền thông sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
18 1265-STTTT-TTBCXB. 08/09/2023 V/v thông tin, tuyên truyền Cuộc thi cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023
19 88/BC-TCT 22/08/2023 BÁO CÁO Kết quả tháng 8 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
20 75/BC-TCT 25/07/2023 BÁO CÁO Kết quả tháng 7 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030