BÁO CÁO THỐNG KÊ

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
1 114/BC-TCT 23/11/2023 BÁO CÁO Kết quả tháng 11 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
2 8051/UBND-KGVX 21/11/2023 Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp tổng kết năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
3 5761/BTTTT-CĐSQG 16/11/2023 V/v báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp tổng kếtnăm 2023của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
4 102/BC-TCT 25/10/2023 Kết quả tháng 10 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
5 1449/STTTT-CNTT&BCVT 06/10/2023 V/v xây dựng Kế hoạch phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số năm 2024
6 96/BC-TCT 26/09/2023 BÁO CÁO Kết quả tháng 9 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
7 6531/UBND-KGVX 26/09/2023 Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp Quý III năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
8 1323/STTTT-TTBCXB 19/09/2023 V/v tăng cường hưởng ứng truyền thông sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
9 1265-STTTT-TTBCXB. 08/09/2023 V/v thông tin, tuyên truyền Cuộc thi cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023
10 88/BC-TCT 22/08/2023 BÁO CÁO Kết quả tháng 8 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
11 75/BC-TCT 25/07/2023 BÁO CÁO Kết quả tháng 7 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
12 76/BC-BTTTT 21/07/2023 Kinh nghiệm của Trung Quốc về phát triển kinh tế số và hàm ý chính sách cho Việt Nam
13 BC 12/07/2023 Báo cáo sơ kết triển khai chuyển đổi số quốc gia 6 tháng đầu năm 2023
14 862/KH-STTTT 28/06/2023 Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính – chuyển đổi số, xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch tại Sở Thông tin và Truyền thông
15 3790/UBND-KGVX 15/06/2023 Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
16 109/BC-UBND 13/06/2023 Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HDNĐ ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 và đề xuất sửa đổi, bổ sung
17 59/BC-SNgV 12/06/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số 06 tháng đầu năm 2023
18 2201/BC-CĐSQG 11/06/2023 V/v báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (gửi các Bộ, UBND)
19 1189/SNV-CCHC 02/06/2023 Công văn xin ý kiến Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam và Tổ giúp việc.
20 49/BC-TCT 31/05/2023 BÁO CÁO Kết quả tháng 5 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030