BÁO CÁO THỐNG KÊ

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
1 289/STTTT-CNTT&BCVT 15/03/2023 V/v lập dự toán kinh phí thực hiện chuyển đổi số năm 2023 theo kế hoạch số 8793/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh.
2 446/SNV-VP 08/03/2023 V/v báo cáo tình hình sử dụng ngân sách nhà nước cho triển khai Chính quyền số, chuyển đổi số.
3 02/KH-BCĐ 28/02/2023 Công tác của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh năm 2023
4 18/BC-TCT 23/02/2023 Kết quả tháng 02 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
5 172/STTTT-TTBCXB 22/02/2023 V/v Hướng dẫn ứng dụng, khai thác công nghệ số phục vụ chuyển đổi số báo chí
6 02/BC-VPUBND 15/02/2023 Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
7 100/STTTT-CNTT&BCVT 09/02/2023 V/v báo cáo thực hiện nội dung “Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2022-2025”.
8 61/BC-BDT 30/01/2023 Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
9 16/BC-TTT 19/01/2023 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
10 07/BC-TCT 18/01/2023 Kết quả tháng 01 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
11 35/BC-KBQN 17/01/2023 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2023
12 08/BC-SVHTTDL 17/01/2023 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
13 48/BC-SNV 16/01/2023 Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2023
14 18/BC-STNMT 10/01/2023 Tình hình sử dụng ngân sách nhà nước cho triển khai Chính quyền số, chuyển đổi số
15 15/QĐ-SVHTT&DL 09/01/2023 Ban hành Quyết định Kế hoạch Cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023
16 27/BC-SGTVT 05/01/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số theo Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thông báo Kết luận số 181/TB-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh
17 1516/BC-STTTT 30/12/2022 Báo cáo Kết quả truyền thông nâng cao nhận thức chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2022
18 1053/BC-STTTT 28/12/2022 Báo cáo chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2022.
19 162/BC-TCT 27/12/2022 Báo cáo Kết quả tháng 12 năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
20 06/TB-BCĐ 26/12/2022 Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh