BÁO CÁO THỐNG KÊ

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 7907/UBND-KGVX 28/11/2022 Báo cáo rà soát tình hình sử dụng ngân sách nhà nước cho Chính phủ số, công nghệ thông tin, chuyển đổi số
2 7553/UBND-KGVX 15/11/2022 Báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia
3 5551/BTTTT-CĐSQG 11/11/2022 Báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia
4 88/KH-SNgV 10/11/2022 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ, CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023
5 1240/TB-ĐKT 09/11/2022 Thông báo Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022 tại huyện Thăng Bình
6 1241/TB-ĐKT 09/11/2022 Thông báo Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ
7 1242/TB-ĐKT 09/11/2022 Thông báo Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022 tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
8 1243/TB-ĐKT 09/11/2022 Thông báo Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022 tại huyện Duy Xuyên
9 1231/STTTT-TTBC 08/11/2022 V/v đề nghị xây dựng Kế hoạch truyền thông chuyển đổi số năm 2023
10 21/BC-UBQGCĐS 31/10/2022 Báo cáo chuyên đề Tuần 43 "Nâng cao nhận thức, phổ cập ky năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số"
11 649/BC-SNV 31/10/2022 Báo cáo Phục vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022
12 126/BC-TCT 24/10/2022 BÁO CÁO Kết quả tháng 10 năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
13 20/BC-UBQGCĐS 21/10/2022 Báo cáo chuyên đề Tuần 42 " Đo lường hoạt động của người dân trên các nền tảng số"
14 1137/BC-STTTT 17/10/2022 Báo cáo kết quả công tác truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10 tỉnh Quảng Nam
15 19/BC-UBQGCĐS 14/10/2022 Báo cáo chuyên đề tuần 41
16 18/BC-UBQGCĐS 07/10/2022 Báo cáo chuyên đề Tuần 20/2022
17 92/BC-TCT 20/06/2022 Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về kết quả thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”
18 77/BC-TCTĐA06 24/05/2022 Kết quả tháng 5/2022 và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến về triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” .
19 324/SKHCN-QLCN 25/03/2022 Sở Khoa học- Công nghệ báo cáo tình hình thự hiện chuyển đổi số.