Văn bản chuyển đổi số

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
61 1721/QĐ-BTTTT 06/09/2023 Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch chuyển đổi số và hoạt động Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023
62 917/VPUBND-HCTC 06/09/2023 V/v hưởng ứng các hoạt động nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
63 276/TB-UBND 06/09/2023 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2023
64 109/TB-CPS 31/08/2023 Đổi tên Trung tâm Chính phủ điện tử và giới thiệu mẫu dấu mới của Trung tâm Chính phủ số
65 5887/UBND-KGVX 31/08/2023 Triển khai, đánh giá chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI)
66 1828/QĐ-UBND 29/08/2023 Ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
67 5576/UBND-KGVX 21/08/2023 Chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số
68 1580/QĐ-BTTTT 21/08/2023 Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2023
69 5520/UBND-KGVX 17/08/2023 Đầu tư, nâng cấp các thiết bị công nghệ - thông tin và hệ thống mạng máy tính phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu Chuyển đổi số và Đề án 06
70 5742/UBND-KTN 16/08/2023 V/v thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi
71 1206/CĐSQG-DVS 15/08/2023 V/v cập nhật tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP, phát triển Chính phủ số
72 1710/QĐ-UBND 15/08/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
73 248/TB-UBND 15/08/2023 Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án triển khai cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
74 228/TB-UBND 03/08/2023 Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh
75 230/TB-UBND 03/08/2023 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06
76 1623/QĐ-UBND 03/08/2023 Phê duyệt danh mục nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2023
77 3109-BTTTT-CĐSQG 01/08/2023 V/v nâng cao chất lượng, hiệu quả DVCTT
78 1587/QĐ-UBND 31/07/2023 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh về sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh
79 4884/UBND-NCKS 26/07/2023 V/v tham mưu triển khai các nhiệm vụ tại Báo cáo 1028/BC-TCTTKĐA, 1029/BC-TCTTKĐA của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ
80 76/QĐ-BCĐ 25/07/2023 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC&CĐS tỉnh