Văn bản chuyển đổi số

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
61 791/QĐ-BTTTT 10/05/2023 Về việc sửa đổi Quyết định số 40/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
62 781/QĐ-BTTTT 08/05/2023 Quyết định ban hành kế hoạch hành động triển khai Chiến lược Chuyển đổi số báo chí
63 08/CT-UBND 08/05/2023 Về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
64 417/VPUBND-HCTC 25/04/2023 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 07-TB/BCĐ ngày 07/4/2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số
65 823/QĐ-UBND 20/04/2023 Quyết định Về việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính năm 2022
66 2309/KH-UBND 18/04/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
67 2206/UBND-KGVX 13/04/2023 Triển khai Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/4/2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
68 2125/UBND-NCKS 11/04/2023 V/v tham mưu thực hiện Thông báo số 07-TB/BCĐ ngày 07/4/2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh
69 445/CĐSQG-DVS 10/04/2023 V/v cập nhật tình hình thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP (tháng 4)
70 07/TB-BCĐ 07/04/2023 Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh
71 1997/UBND-KGVX 05/04/2023 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
72 17/QĐ-UBQGCĐS 04/04/2023 Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số năm 2023
73 1905/UBND-KGVX 03/04/2023 Xây dựng báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số
74 1879/KH-UBND 31/03/2023 Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
75 101/TB-UBND 30/03/2023 Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Sơ kết Quý I, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh
76 483/QĐ-UBND 29/03/2023 Về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030 và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg và Quyết định số 942/QĐ-TTg
77 1819/UBND-KGVX 29/03/2023 V/v nội dung và mức chi thực hiện giải thưởng báo chí chuyên đề về Chuyển đổi số năm 2023
78 374/CDSQG-NT&DLS 28/03/2023 V/v cung cấp thông tin khảo sát kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số
79 1699/UBND-KGVX 24/03/2023 Hướng dẫn nội dung “Chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030”
80 1635/KH-UBND 22/03/2023 V/v điều chỉnh Kế hoạch số 739/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh về truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023