Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Bãi bỏ Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc về cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu 905-QĐ/TU
Trích yếu Bãi bỏ Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc về cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam
Người ký Phan Việt Cường
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/06/2023
Ngày hiệu lực 05/06/2023

Tệp tin đính kèm