Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản V/v cập nhật tình hình thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP (tháng 4)
Số ký hiệu 445/CĐSQG-DVS
Trích yếu V/v cập nhật tình hình thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP (tháng 4)
Người ký Nguyễn Phú Tiến
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin truyền thông
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/04/2023
Ngày hiệu lực 10/04/2023

Tệp tin đính kèm