Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Số ký hiệu 22/KH-SLĐTBXH
Trích yếu Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Người ký Đoàn Thị Hà Nhi
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 14/03/2023
Ngày hiệu lực 14/03/2023

Tệp tin đính kèm