Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số quốc gia
Số ký hiệu 1925/QĐ-BTTTT
Trích yếu Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số quốc gia
Người ký Nguyễn Mạnh Hùng
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin truyền thông
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 19/10/2022
Ngày hiệu lực 19/10/2022

Tệp tin đính kèm