Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số và Quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số
Số ký hiệu 2425/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số và Quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số
Người ký
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 17/09/2022
Ngày hiệu lực 17/09/2022

Tệp tin đính kèm