Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản V/v xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030
Số ký hiệu 9489/UBND-KTN
Trích yếu V/v xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030
Người ký Đinh Văn Vũ
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày hiệu lực 31/12/2021

Tệp tin đính kèm