Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản V/v triển khai một số nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu 777/UBND-NCKS
Trích yếu V/v triển khai một số nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Người ký Lê Trí Thanh
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/02/2022
Ngày hiệu lực 10/02/2022

Tệp tin đính kèm