Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về cải cái hành chính và chuyển đổi số
Số ký hiệu 04/BC-VPUBND
Trích yếu Kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về cải cái hành chính và chuyển đổi số
Người ký Nguyễn Như Công
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 15/02/2022
Ngày hiệu lực 15/02/2022

Tệp tin đính kèm