Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Số ký hiệu 03/2020/TT-BTTTT
Trích yếu Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Người ký Nguyễn Mạnh Hùng
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin truyền thông
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 24/02/2020
Ngày hiệu lực 24/02/2020

Tệp tin đính kèm