Văn bản chuyển đổi số

  
Tên văn bản V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số ngành nông nghiệp, nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Số ký hiệu 3418/UBND-KTN
Trích yếu V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số ngành nông nghiệp, nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Người ký Đinh Văn Vũ
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/05/2022
Ngày hiệu lực 30/05/2022

Tệp tin đính kèm