Văn bản Tỉnh

  
Tên văn bản Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022 tại huyện Phước Sơn
Số ký hiệu 611/TB-ĐKT
Trích yếu Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022 tại huyện Phước Sơn
Người ký
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 12/10/2022
Ngày hiệu lực 12/10/2022

Tệp tin đính kèm