Chi tiết tin

A+ | A | A-

Nâng cao chất lượng công tác thể chế, năng lực nghiệp vụ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày đăng: 8:57 | 14/03 Lượt xem: 30

UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh họa

 

Thông qua kế hoạch nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính nhằm đơn giản hoá TTHC, tiết kiệm chi phí và thời gian, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức.

Nâng cao chất lượng công tác thể chế, năng lực nghiệp vụ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; tăng cường trách nhiệm của các phòng chuyên môn trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Bảo đảm việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đồng bộ, thống nhất, đúng quy trình từ khâu ban hành văn bản hướng dẫn, thực hiện thủ tục hành chính đến khâu tổ chức thực hiện, báo cáo đánh giá kết quả.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu tại Kế hoạch này và mục tiêu, yêu cầu của của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25/01/2024 để tổ chức triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn kết chặt chẽ giữa công tác cải cách TTHC với chuyển đổi số đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2024 tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQCP ngày 05/01/2024 của Chính phủ.

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, có trách nhiệm xây dựng văn bản, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo chất lượng và tiến độ; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã phù hợp với tình hình thực tế.

Đảm bảo nguồn lực cho công tác cải cách TTHC, chú trọng trong việc lựa chọn cán bộ, công chức giỏi, đáp ứng yêu cầu công tác ở các cơ quan chuyên môn về làm việc biệt phái hoặc trưng tập tại các đơn vị kiểm soát TTHC để thực hiện Kế hoạch này và các nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: